Home מאמרים ישראל כללי שולחן הקומונות הבינלאומי ובנק אופק

שולחן הקומונות הבינלאומי ובנק אופק

אנחנו גאים להודיע שהשולחן הקומונות הבינלאומי עכשיו חבר בבנק הקואופרטיבי (בהקמה) אופק.

 

bankofek