Home In Memory כללי

כללי

נחום שור איננו - דברים לזכרו ספט 2010

נחום שור איננו

הלילה נודע לי שאינך אתנו

הלב ממאן להאמין

אתה שהספדת את רחל דרום כאן בבית העלמין של כפר םנחם

אתה שאין פינה במשק שאינך מכיר מהתחלה כבן שני של הקבוץ

אתה שתכננת עוד טיולים אחרי מינכן וזאגרב ועוד ארוחות בוקר עם נורית רעייתך

אתה שאהבת שמקשיבים לדעתך ומגיבים למאמריך, לא תוסיף ותשמיע

פשוט הלכת בלי להיפרד

חיים זליגמן איננו - דברים לזכרו ספט 2009

 

חיים זליגמן איננו

דברי פרידה  בבית העלמין בגבעת ברנר בשם חברים מחוג אורפלד (גרמנים וישראלים).

ערב יוה"כ התש"ע
27.9.2009

חיים יקר, זו הפעם הראשונה שאני מדבר אליך
אך תשובתך לא תגיע.
חיים זליגמן – חבר גבעת ברנר, מאוד תחסר לנו. הכרתי אותך בשולחן הקומונות הבינלאומי באפעל ובפעילויות "חוג אורפלד", עם ידידים קתולים מגרמניה שממש מעריצים אותך. (בגרמניה, באיטליה ובמוצא). חלק מהם הגיעו מרחוק והם כאן אתנו מלווים אותך בדרכך למקום מנוחתך.
למדתי להקשיב לך ולכבד את צניעותך בויכוחים ודיונים. יצא לי כמה פעמים להסיע אותך מ"בית שלמון" במוצא לביתך בגבעת ברנר ולכל נסיעה כזאת היה טעם של עוד. גברה הסקרנות ללמוד מניסיונך הקיבוצי.