Home In Memory כללי נחום שור איננו - דברים לזכרו ספט 2010

נחום שור איננו - דברים לזכרו ספט 2010

נחום שור איננו

הלילה נודע לי שאינך אתנו

הלב ממאן להאמין

אתה שהספדת את רחל דרום כאן בבית העלמין של כפר םנחם

אתה שאין פינה במשק שאינך מכיר מהתחלה כבן שני של הקבוץ

אתה שתכננת עוד טיולים אחרי מינכן וזאגרב ועוד ארוחות בוקר עם נורית רעייתך

אתה שאהבת שמקשיבים לדעתך ומגיבים למאמריך, לא תוסיף ותשמיע

פשוט הלכת בלי להיפרד

 

השארת אחריך את רעייתך ושני בניך ירון ועמי

אני נפרד ממך בשם חבריך הישראלים ובשם חבריך הגרמנים מחוג אורפלד

החוג הוא יצירה ייחודית – גשר של הבנה ודו שיח עם ידידי אמת בין חברי קבוצים

לבין קהילה גרמנית קתולית מאד קרובה לאזנו של האפיפיור.

אתה נחום, יחד עם נורית רעייתך, היית בין מקימיו לפני למעלה מ15 שנים.

נהגנו להיפגש בבית שלמון אשר במוצא.

מתכננים עוד מפגש בחנוכה ומאד תחסר לכולנו לא פחות מהבית.

הקבוץ מלא במעשה החינוכי שלך כמורה אהוב

התנועה ידעה מעורבותך בהתמדה

המדינה נהנתה משרותך הן כרס"ן הנדסה והן כאזרח ושליח הפועל להגשמת ערכים

העמדת תלמידים באהבת הארץ בהיסטוריה ובפוליטיקה

סתיו בחלונות. יצא לו יום הכיפורים תשע"א

עזבת אותנו בכניסתו בערב שבת

השארת אחריך מפעל חיים \ ספר חיים (אם תרצו) חלקו בשירה כתובה שהיא ייחודית בסגנונה מלאה בביטויי אהבה לכל אשר סביבך

השארת גם ארכיון קיבוצי מסקרן כאן בכפר מנחם

שבוע חדש בלעדיך מתחיל. ביום שני הזה נלך בתהלוכה עצובה בעקבות ארונך

נעבור בין כנפי העצים שבגרו יחד אתך

לא נפרד ממש כי מעשי ידיך ופרי כישרונך כמורה, שליח, ומרכז משק

בכל אשר נפנה בכפר מנחם

יהי זכרך ברוך

אלישע צורגיל

קבוץ שדה בוקר

‏20.09.2010 יום ב