המספר המדויק של קומונות ושל קהילות שיתופיות אינו ידוע. הרבה קהילות מעדיפות לא    
לפרסם את דבר קיומן.    
המספרים הבאים של קהילות שיתופיות לקוחים ממקורות שונים, אלה הן הערכות מזעריות.    
יש חוקרים המעריכים שמספרן גדול יותר כ-21,000.

 

 

2500 צפון אמריקה
150 בריטניה
200 שאר אירופה
250 יפן
200 אוסטרליה/ניו זילנד
3300 סה"כ (לא כולל הודו ודרום אמריקה)