- יצאה לאור סדרה בת ארבע חוברות, המהווה מדריך עממי לקהילות של שיתוף בעולם. תיאור קצר, חי ועדכני של קהילות שיתופיות ומיזמים שיתופים שבעולם, מלווה בתמונות, מפות
וכתובות להתקשרות.

- החוברת הראשונה עוסקת בקומונות הקיימות היום ביבשת אמריקה. החוברת השנייה בקומונות שבאירופה, השלישית בקומונות שבאסיה ובאוקיאניה, החוברת האחרונה תעסוק בקהילות שיתוף
אחרות ובמיזמי שיתוף רחבי-היקף.

בישראל של שנת אלפיים ושלוש, בתוך מערבולת השינויים של הקיבוצים, מאפשרת לנו הסדרה הזאת להתרומם לנקודת תצפית גבוהה: להכיר ולהבין את התצורות ואת המגמות המסתמנות בעולם
בתחום קהילות של שיתוף. מתברר שבעולמנו, הרדוף אנוכיות ותחרותיות דורסנית, מסתמנת כמיהה לשיתוף, ומתעוררים חיפושי דרך להגשמתו בנסיבות חדשות ובתפיסות חדשות.

ביקורת בלתי משוחדת על - "קהילות שיתוף בעולם"

מדריך לתייר בגלקסיה השיתופית


חדשה מרעישה: "חיידק" השיתוף ממשיך להשתולל ו"להפיל קורבנות" בכל רחבי העולם... את התגלית המרעישה הזאת חשפו יחדיו "יד טבנקין" ו"שולחן הקומונות הבינלאומי". שני
מוסדות התיעוד והמחקר האלה הוציאו לאור את החוברת הראשונה (מתוך ארבע) של "קהילות שיתוף בעולם", העוסקת בתמונת המצב של הקומונות ביבשת אמריקה. את החוברות
כתב ועורך אליהו רגב (יעוץ מדעי: פרופסור יעקב עובד, עורך לשוני: יעקב סתר), וניתן לרכוש כל אחת במחיר של פלאפל ושתייה, קרי: 15 שקלים חדשים.

ההפתעה הגדולה ביותר המזומנת למי שייקחו לידם את החוברת (וגם יציצו בה כמובן) היא בעיצוב ובגישה. לא עוד מסות ארוכות מתובלות בניסוחים אידיאולוגיים, אלא מדריך קצר,
קולע, מאוייר, מעוצב, מלווה במפות ותיאורי מקום, וכתוב בהומור ובשפה שווה לכל נפש. אפשר לעיין בו סתם ככה )כן, סתם ככה( לשם רכישת ידע, ואפשר לקרוא בו )או, בשפה
פיוטית: להפליג בין דפיו( כמו במדריך נסיעות לחוץ לארץ. בחוברת גם כתובות דואר )רגיל ואלקטרוני( של הקומונות השונות, והפניות לספרים ומאמרים למי שיחפוץ להעמיק את
הידע.

המו"לים של החוברת מבטיחים שהחוברת הבאה תעסוק בקומונות באירופה ותהיה לא פחות מרתקת מהראשונה. עוד מתוכננת חוברת על קומונות ביפאן ובאוקיאניה, וחוברת בנושא:
שיכוני שיתוף, יישובים אקולוגיים, תנועות קואופרטיביות, מיזמי שיתוף רחבי היקף, ועוד.

ערן שחר, עיתון "הקיבוץ" 2001.1.25.
הזמנת החוברת קהילות שיתוף בעולם

נא להעתיק את הטופס הבה ולשלוח אותו אל:

שולחן הקומונות הבינלאומי (ע"ר)
יד טבנקין,
דואר רמת אפעל 52960
טל': 0525348550

ברצוני להזמין את החוברות "קהילות שיתוף בעולם":
- חוברת א' - קומונות בצפון אמריקה
- חוברת ב' - קומונות באירופה
- חוברת ג' - קומונות באסיה ובאוקיאניה
- חוברת ד' - קהילות שיתוף אחרות ומיזמי שיתוף רחבי-היקף

מחיר כל חוברת: ש"ח 15
מנוי לארבע חוברות )חוברת א' - ד'( : ש"ח 60

רצ"ב המחאה ע"ס .......... ש"ח עבור .... עותקים של חוברת א'/ ב'/ ג'/ ד'.
או:   המחאה ע"ס ......... ש"ח עבור .... מנויים לחוברת א'-ד'.

שמי המלא (בכתב ברור, בבקשה): .......................................................

כתובתי (כולל מיקוד): ........................................................................
.......................................................................................................

דואל: ..............................................